Η δημόσια βιβλιοθήκη

Η δημόσια βιβλιοθήκη του προγράμματος OLIVE4CLIMATE έχει ως στόχο να παρέχει τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του έργου, στο κοινό. Με δημοσιευμένα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του έργου θα ενημερώνεται συνεχώς αυτή η βιβλιοθήκη.
Κατεβάσετε και χρησιμοποιήστε! Το έργο στοχεύει στη διάδοση της γνώσης που παράγεται, ως εκ τούτου, είναι δωρεάν για λήψη. Για να μείνετε ενήμερος/η σχετικά με τις τελευταίες δημοσιευμένες εργασίες και τις δραστηριότητες του έργου, σας προτείνουμε να εγγραφείτε στο newsletter μας.

Λήψεις στην αγγλική γλώσσα:

PDF file

Olive4Climate – slides from 3rd December Final Conference

PDF file

Olive4Climate – Layman’s Report

PDF file

Booklet 1: PLant growth-production

PDF file

Repertoire of protocols about varieties and techniques that can be used in areas with adverse weather and soil conditions

PDF file

Standard for sustainability credits from sustainable olive grove management

PDF file

OLIVE4CLIMATE – REPORT GUIDELINES “How olive growers can obtain the certification of sustainability credits”

PDF file

OLIVE4CLIMATE – LIST OF SUTAINABLE PRACTICES TO DEVELOP THE CERTIFICATION STANDARD

PDF file

OLIVE4CLIMATE handbook in Greek

PDF file, 4.1 MB

OLIVE4CLIMATE leaflet in Greek

PDF file, 4.1 MB

OLIVE4CLIMATE Notice Board in English

PDF file, 4.1 MB

Document soon to be uploaded

Μείνετε ενημερωμένοι με το ενημερωτικό μας δελτίο

Το OLIVE4CLIMATE – LIFE εκδίδει ένα 6-μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο για να σας κρατήσει ενήμερους σχετικά με τις εξελίξεις και τα επιτεύγματα του έργου. Θα σας ενημερώσουμε για τις εν εξελίξει δοκιμές, προηγούμενες και μελλοντικές εκδηλώσεις κατάρτισης και διάδοσης, καθώς και άλλες ειδήσεις που σχετίζονται με το έργο.