Για την αειφόρο παραγωγή ελαιολάδου

 

Το OLIVE4CLIMATE – LIFE είναι ένα έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που επικεντρώνεται στο μετριασμό της Κλιματικής Αλλαγής μέσω μιας βιώσιμης αλυσίδας εφοδιασμού για τον τομέα του ελαιολάδου.

Ο τομέας του ελαιολάδου στην Ευρώπη

Ο τομέας του ελαιολάδου αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα του γεωργικού τομέα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατέχει ένα σημαντικό μερίδιο της αγροτικής οικονομίας στις χώρες της νότιας Ευρώπης. Από άποψη έκτασης, τα ελαιόδεντρα καταλαμβάνουν το 8-9% της συνολικής καλλιεργούμενης γης στην Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία και το 20% στην Ελλάδα.

Ελαιόλαδο και κλιματική αλλαγή

Δεδομένου ότι ο αγροτικός τομέας είναι υπεύθυνος για το 9,9% των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ, η σχέση μεταξύ της γεωργίας και της κλιματικής αλλαγής είναι σαφής. Ο γεωργικός τομέας είναι επίσης ιδιαίτερα ευάλωτος στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και, ως εκ τούτου, έχει να αντιμετωπίσει τη συνδυασμένη πρόκληση του μετριασμού και της προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος στο πλαίσιο των νέων σεναρίων για το κλίμα που αναμένεται να προκύψουν ως αποτέλεσμα της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

αγροκτήματα στην ΕΕ

εκτάρια γης παράγουν

λίτρα ελαιολάδου ανά έτος.

%

της συνολικής παγκόσμιας παραγωγής ελιάς και ελαιολάδου προέρχεται από την ΕΕ

%

του συνόλου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα και 40% του συνόλου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ισπανία και την Ιταλία είναι αφιερωμένο στην ελιές.

Το OLIVE4CLIMATE θα δοκιμάσει και θα ελέγξει καινοτόμες προσεγγίσεις και επιδεικτικές δράσεις με στόχο την υλοποίηση των στρατηγικών μετριασμού της κλιματικής αλλαγής που σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα του ελαιολάδου.

Η γνώση που θα παραχθεί από το έργο θα ωφελήσει διάφορες ομάδες:

Για τους ερευνητές

Οι ερευνητές θα έχουν πρόσβαση σε νέα ευρήματα που έχουν δοκιμαστεί επί τόπου. Τα αποτελέσματα του έργου θα δημοσιευθούν σε επιστημονικά περιοδικά και σε σχετικά συνέδρια και εκθέσεις, ώστε να μπορούν να φθάσουν και σε άλλους ερευνητές που εργάζονται στον τομέα αυτό σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, δύο land-use calculators, θα εφαρμοστούν στα πλαίσια του έργου για τη βελτιστοποίηση των γεωργικών λύσεων για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

Για τον τομέα του ελαιολάδου

Το έργο θα παραδώσει ένα εγχειρίδιο με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις βιώσιμες τεχνικές παραγωγής ελαιολάδου για τους αγρότες και τους παραγωγούς ελαιολάδου. Η πρόσβαση σε αυτή την πολύτιμη γνώση θα βοηθήσει τον τομέα του ελαιολάδου, να βελτιώσει και να κάνει τις διαδικασίες παραγωγής πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Αυτό θα οδηγήσει σε πλεονέκτημα στην αγορά των προϊόντων τους. Οι εταίροι του έργου θα απευθυνθούν σε αγρότες και παραγωγούς ελιάς και ελαιολάδου καθ ‘όλη τη διάρκεια του έργου για να μοιραστούν τα αποτελέσματα του έργου τους.

Για το κοινό

Η ελεύθερη κυκλοφορία της γνώσης που παράγεται από το OLIVE4CLIMATE και τους συμμετέχοντες φορείς θα είναι επωφελής για το ευρύ κοινό, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις δυνατότητες των βιώσιμων γεωργικών τεχνικών για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, καθώς και τις τρέχουσες εξελίξεις και τις δοκιμές στον τομέα.

Είσαι ερευνητής, καλλιεργητής ελιάς, παραγωγός ελιάς ή δημοσιογράφος και έχεις ερωτήσεις ή αιτήματα; Μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας: